تور ترکیه

تور آنتالیا(از شیراز)

تور آنتالیا(از شیراز)

از شیراز
تور آنتالیا (از شیراز) آنتالیا که در منطقه مدیترانه و غرب ترکیه واقع شده است. دارای تابستان های گرم اطلاعات بیشتر