روستای مصر

روستای مصر در ۴۵ کیلومتری شرق شهرستان جندق . در ۳۰ کیلومتری شمال شهرستان خور از توابع استان اصفهان قرار دارد .موقعیت جغرافیایی روستا ۰۴/۳۴ شمالی و ۴۷/۵۴ شرقی می باشد. روستای مصر بدلیل قرار گرفتن در جنوب کویر بزرگ دارای آب و هوای گرم و خشک میباشد جمععیت این روستا بر طبق آخرین سر […]

توضیحات بیشتر...